درباره ما

sss

مجتمع آموزشي نيكوكاري توانيابان همدان با هدف ارائه خدمات آموزشي و اشتغال به توانیابان عزيز جسمي و حركتي و شنوایی مي كوشد اين عزيزان را براي ورود هرچه بهتر و توانمندتر به جامعه مهيا سازد.عمده  هدف ما در اين مركز اين است كه عزيزان توانیاب را از موجوداتي مصرف كننده به موجوادتي مولد و تاثير گذار تبديل نماييم. اين بدان معناست كه هر فرد معلول اگرچه داراي تفاوتهاي ظاهري، فيزيكي و كلامي و ادراكي به نسبت بقيه آحاد جامعه است ، اما حقوقي برابر و نيازهايي مشابه با آنان دارد. واقعيت اين است اگر به عزيزان در جامعه اندكي توجه شود و نيازهاي اوليه مانند ارتباطات آسان و سالم ، آموزش،بهداشت و فن آوري را در اختيار آنان قرار دهيم ، آنگاه اين عزيزان مي توانند به موجوداتي موثر و تاثير گذار تبديل شوند. اين غايت هدف ما در اين مركز است كه ايشان براي ورود هر چه بهتر به جامعه آماده سازيم. اين مركز علاوه برخدمات آموزشي خدمات ديگري مشاوره ، كاردرماني ، مددكاري، اشتغال ، ايجاد كارگاههاي حمايتي ، ازدواج و تهيه جهيزيه را نيز دارد.

 

آخرین اخبار و مقالات