حمایت مالی

یکی از اهداف جمعیت توانيابان همدان ارائه خدمات آموزشي و ایجاد اشتغال شرافتمندانه برای توانیابان عزيز جسمي_حركتي و حسي می باشد و مي كوشد اين عزيزان را براي ورود هرچه بهتر به جامعه آماده سازد.عمده  هدف ما در اين مركز اين است كه عزيزان توانیاب را از انسان هایی مصرف كننده به تولید کننده و تاثير گذار تبديل نماييم. اين بدان معناست كه هر فرد توانیاب گرچه داراي تفاوتهاي ظاهري، فيزيكي و كلامي و ادراكي به نسبت بقيه آحاد جامعه است، اما حقوقي برابر و نيازهايي مشابه با آنان دارد. واقعيت اين است اگر به عزيزان در جامعه اندكي توجه شود و نيازهاي اوليه مانند ارتباطات آسان و سالم، آموزش،بهداشت و فن آوري را در اختيار آنان قرار دهيم، آنگاه اين عزيزان مي توانند به موجوداتي موثر و تاثير گذار تبديل شوند. اين غايت هدف ما در اين مركز است كه ايشان براي ورود هر چه بهتر به جامعه آماده سازيم. جمعیت توانیابان همدان علاوه برخدمات آموزشي خدمات ديگري همچون مشاوره، مددكاري، اشتغال، ايجاد كارگاه هاي حمايتي، سفرهای زیارتی و گردشی، برگزاری جنگ و جشن، برگزاری مراسم مذهبی، ازدواج و تهيه جهيزيه را نيز دارد.

شما تا هر اندازه که می توانید بخشنده باشید
شماره حساب شیای جمعیت توانیابان همدان:

شماره کارت:

شماره حساب شبای هیات مذهبی الصابرین:

شماره کارت:

آخرین اخبار و مقالات