درباره موسسه

درباره جمعیت توانیابان همدان

  جمعيت توان‌يابان همدان توسط تني چند از توان‌يابان توانمند كه قبل از اين نيز در عرصه‌هاي مختلف به ويژه تشكل‌هاي غير دولتي فعاليت داشته‌اند در اواخر سال 1382 پي‌ريزي و در تاريخ 83/3/26 به ثبت رسيد و از همان زمان برنامه‌ريزي‌ها جهت فعاليت‌ها و تحقق اهداف مندرج در اساسنامه آغاز شد.

ماده هفت اساسنامه اهداف جمعيت توان‌يابان را تلاش در جهت پروش استعدادها، توانايي‌ها و حل مسايل و مشكلات مادي و معنوي توانيابان در كليه زمينه‌هاي علمي، فرهنگي، هنري، اجتماعي، ورزشي، رفاهي و ايجاد وظايف و شرايط برابر و يكسان بين توانيابان و سايرين ذكر كرده‌است. به همين منظور اقدامات و فعاليتها بايد به گونه اي طراحي و اجرا مي شد که اولاً توانيابان با خود باوري، ايمان به توانمنديها و تلاش و کوشش مستمر، استعدادهاي خود را بيش از پيش شکوفا مي نمودند. ثانياً فرهنگ و نگرش غلط توده مردم نسبت به توانيابان به عنوان ناتوان  تغيير کرده، آنها را عضوي مؤثر در اجتماع پنداشته، زمينه و شرايط لازم جهت حضورشان را در اجتماع فراهم مي نمود.

و بدينسان و در جهت نيل به اهداف اساسنامه و با ياد و نام او مسؤوليت سنگيني را که دوستانمان بر دوشمان نهادند، پذيرفتيم و در تابستان 1383 با تکيه و توکل بر او آغاز نموديم مسير پر فراز و نشيبي را که در پيش بود.

تبلیغات

تبلیغ 1
تبلیغات 1

توضیحات مختصر برای تبلیغات

تبلیغ 2
تبلیغات 2

توضیحات مختصر برای تبلیغات

تبلیغ 3
تبلیغات 3

توضیحات مختصر برای تبلیغات

تبلیغ 4
تبلیغات 4

توضیحات مختصر برای تبلیغات

گالری تصاویر

  • همه
  • گلزار شهدا
  • اهدای خون توانیابان همدان
  • جشن ها

حمایت مالی

یکی از اهداف جمعیت توانيابان همدان ارائه خدمات آموزشي و ایجاد اشتغال شرافتمندانه برای توانیابان عزيز جسمي_حركتي و حسي می باشد و مي كوشد اين عزيزان را براي ورود هرچه بهتر به جامعه آماده سازد.عمده  هدف ما در اين مركز اين است كه عزيزان توانیاب را از انسان هایی مصرف كننده به تولید کننده و تاثير گذار تبديل نماييم. اين بدان معناست كه هر فرد توانیاب گرچه داراي تفاوتهاي ظاهري، فيزيكي و كلامي و ادراكي به نسبت بقيه آحاد جامعه است، اما حقوقي برابر و نيازهايي مشابه با آنان دارد. واقعيت اين است اگر به عزيزان در جامعه اندكي توجه شود و نيازهاي اوليه مانند ارتباطات آسان و سالم، آموزش،بهداشت و فن آوري را در اختيار آنان قرار دهيم، آنگاه اين عزيزان مي توانند به موجوداتي موثر و تاثير گذار تبديل شوند. اين غايت هدف ما در اين مركز است كه ايشان براي ورود هر چه بهتر به جامعه آماده سازيم. جمعیت توانیابان همدان علاوه برخدمات آموزشي خدمات ديگري همچون مشاوره، مددكاري، اشتغال، ايجاد كارگاه هاي حمايتي، سفرهای زیارتی و گردشی، برگزاری جنگ و جشن، برگزاری مراسم مذهبی، ازدواج و تهيه جهيزيه را نيز دارد.

شما تا هر اندازه که می توانید بخشنده باشید
شماره حساب شیای جمعیت توانیابان همدان:

شماره کارت:

شماره حساب شبای هیات مذهبی الصابرین:

شماره کارت:

اخبار و مقالات